Bæredygtig udvikling er sundest for verden

Bæredygtig udvikling er sundest for verden

På grundlag af forskning er det tydeligt, at bæredygtig udvikling er den sundeste for verden.

Bæredygtig udvikling er et komplekst koncept, der kræver planlægning og koordinering. Det er blevet stadig vigtigere, efterhånden som folk bliver mere bevidste om miljøspørgsmål, klimaændringer og forbrugerisme.

De ændrede holdninger blandt yngre generationer i udviklede lande er også en væsentlig faktor, da de favoriserer bæredygtig udvikling frem for materialistiske sysler.

Hvad er bæredygtig udvikling?

Bæredygtig udvikling er en måde at udvikle det menneskelige samfund og det naturlige miljø på måder, der opfylder nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov.

Bæredygtig udvikling blev udarbejdet af et ekspertpanel, der deltog i en FN -konference om miljø og udvikling i Stockholm, Sverige i 1972. Ideen bag dette udtryk er at sikre, at mennesker ikke går på kompromis med naturens evne til at fortsætte så godt som det kan.

FN beskriver bæredygtig udvikling som”udvikling, der opfylder nutidens behov uden at gå på kompromis med evnen til at imødekomme fremtidige generationers behov.”

Det betyder, at mennesker skal bruge naturressourcer, så der også er nok tilbage til fremtidig generations brug, ikke kun bruge, før der ikke er nogen tilbage. Det betyder også, at hvis der skal foretages ændringer

Hvordan bæredygtig udvikling påvirker folkesundheden på verdensplan

Bæredygtig udvikling er en proces til at skabe og opretholde de økonomiske, sociale og miljømæssige forhold, hvor menneskelige samfund kan trives.

Folkesundhedspersonale kæmper for at imødekomme nutidens globale udfordringer, der er blevet forværret af bæredygtig udvikling. Sundhedssektoren har måttet kæmpe med øget efterspørgsel efter tjenester samt faldende ressourcer.

Folkesundhedspersonale står over for en usikker fremtid på grund af den potentielle indvirkning af bæredygtig udvikling på folkesundheden verden over.

Bæredygtig udvikling og folkesundhed i afrikanske lande

Det afrikanske kontinent oplever i øjeblikket en ødelæggende pandemi. Det anslås, at hver femte person vil blive smittet med den dødelige virus inden udgangen af 2019

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har opfordret 1 milliard dollar til at bekæmpe spredningen af ebola.

Oven i det er der også behov for mere bæredygtig udviklingspraksis, der skal vedtages af afrikanske lande.

Konklusion: Hvad skal global handling være?

Regeringer og virksomheder bør samarbejde og arbejde sammen om at skabe et bæredygtigt klima. Nogle af de foreslåede handlinger er:

– Forbyder plastposer fuldstændigt

– Fremme af genbrugsprogrammer

– Oprettelse af naturreservater

– Fortsætter med Parisaftalen.